Aptronim Sahibinin Sayfası

2011/8/16 - 1 dakikada okunur - Yorumlar - Kompütür

linux sistemlerde dil ayari

Sistem kurulurken özellikle Türkçe’yi seçmemişseniz, çoğu komut satırında aşağıdakine benzer uyarılarla karşılaşabilirsiniz:

perl: warning: Setting <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Locale" class="zem_slink" rel="wikipedia" title="Locale">locale</a> failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = "tr_TR.UTF-8",
    LANG = "tr_TR.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

Bunu çözmenin yolu iki komuttan geçiyor:

sed -i /etc/locale.gen -e 's/^#[ \t]*tr_/tr_/'

ve sonra da

locale-gen