Aptronim Sahibinin Sayfası

2010/2/11 - 2 dakikada okunur - Yorumlar - Kompütür

lvm klavuzu

Bir eğitimimde LVM’i fazla hızlı anlattığım için not alamayan öğrencilerim sayesinde, üşenmeyip tek sayfaya sığabilecek bir klavuz hazırladım. Klavuzun içeriği aşağıda, tek sayfalık pdf haline de buraya tıklayarak erişebilirsiniz:

Disklerin Bölümlenmesi

# fdisk /dev/hdb(...)

Command (m for help): n
Command action
e extendedp primary partition (1-4)p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1044, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (576-1044, default 1044):
Using default value 1044
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 3 to 8e (Linux LVM)
Command (m for help): w(...)

Physical Volume Eklenmesi

 • pvdisplay komutuyla varolan PV’ler listelenir.

 • pvcreate /dev/hdb1 komutuyla yeni PV oluşturulur.

 • pvremove /dev/hdb1 komutuyla boştaki (VG’ye dahil olmayan) bir PV silinebilir.

Volume Group Düzenlenmesi

 • vgdisplay komutuyla varolan VG’ler listelenir.

 • vgcreate datavg /dev/hdb1 komutuyla yeni VG oluşturulur.

 • vgextend datavg /dev/sda1 komutuyla varolan VG’ye yeni PV eklenir.

 • vgremove datavg komutuyla VG silinebilir.

Logical Volume Eklenmesi

 • lvdisplay komutuyla varolan LV’ler listelenir.

 • lvcreate -n lvhome datavg -l XXX komutuyla yeni LV oluşturulur. -l’den sonra gelen sayı, en fazla vgdisplay komutunda görülen ‘Free PE’ kadar olabilir.

 • lvextend lvhome -l XXX komutuyla LV genişletilir. -l’den sonra gelen sayı, en fazla vgdisplay komutunda görülen ‘Free PE’ kadar olabilir.

 • lvremove lvhome komutuyla LV silinebilir.

File System Oluşturulması

 • mkfs -t ext3 /dev/datavg/lvhome komutuyla dosya sistemi oluşturulur.

 • fsck /dev/datavg/lvhome komutuyla dosya sisteminde hata olup olmadığına bakılır.

 • mount /dev/datavg/lvhome /home komutuyla dosya sistemi bağlanır.

 • Açılışta da dosya sisteminin bağlanması için /etc/fstab dosyasına aşağıdaki satır eklenir:/dev/datavg/lvhome /home ext3 defaults 1 1

File System Genişletilmesi

 • lvextend kullanılarak bölüm genişletilince resize2fs /dev/datavg/lvhome komutuyla dosya sistemi alttaki bölümün tamamını kaplayacak şekilde genişletilir. Bundan önce “fsck” komutuyla hatalar için kontrol edilmesi tercih edilir.