Aptronim Sahibinin Sayfası

2007/3/4 - 3 dakikada okunur - Yorumlar - Kompütür

ubuntu edgy uzerinde zoneminder kurulumu

Zoneminder,sitesinden indirilebilen, açık kaynaklı bir Video ve hareket detektörlü kapalı devre televizyon yazılımıdır.

Paket Yönetimi ve Yardımcı Yazılımlar

 1. Standart kurulumdan sonra network ayarları yapılır. Sonra /etc/apt/sources.list açılarak, # ile çıkartılmış kaynakların önündeki # işareti kaldırılarak ek paket kaynakları eklenir. Dosyanın son hali şuna benzer: > deb http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted > deb-src http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted > deb http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted > deb-src http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted > deb http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe > deb-src http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy universe > deb http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse > deb-src http://tr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse > deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted > deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted > deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security universe > deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security universe

 2. Aşağıdaki komutlar verilerek son güncellemeler uygulanır: sudo aptitude update && sudo aptitude upgrade

 3. Uzaktan erişim için ssh sunucusu kurulur: sudo aptitude install openssh-server

Zoneminder’ın Çalışması İçin Gereken Paketler

 1. apache: sudo aptitude install apache2

 2. mysql ve ilgili php modülü: sudo aptitude install mysql-server php5-mysqli libmysqlclient15-dev Bu komuta bağlı olarak yapılan kurulum sırasında postfix de kurulacaktır. “Postfix configuration” penceresinde “Local only” seçilebilir. Bu durumda bütün mailler yerel olarak dağıtılacak, postfix’in dış ağla bir ilgisi kalmayacaktır.

 3. ffmpeg ve ilgili kütüphaneler: sudo aptitude install ffmpeg libavcodec-dev libavformat-dev

 4. libc (kurulum sırasında derleme için): sudo aptitude install libc-dev

 5. g++ (kurulum sırasında derleme için): sudo aptitude install g++

 6. libssl-dev (md5 hesapları için): sudo aptitude install libssl-dev

 7. libjpeg-dev (görüntü işleme için): sudo aptitude install libjpeg-dev

 8. pcre: sudo aptitude install libpcre3-dev

 9. İlgili perl modülleri: sudo aptitude install libdate-manip-perl \ libarchive-tar-perl libmime-lite-perl \ libdevice-serialport-perl libarchive-zip-perl libmime-perl

Bu kurulumlardan sonra, sistem üzerinde Zoneminder X10 desteği dışında tüm özellikleriyle kurulmaya hazırdır.

ZoneMinder Kurulumu

Cambozola Kurulumu

adresinden indirilen Cambozola yazılımı, web tarayıcısı üzerinden dosyaların gösterilebilmesi için alternatif bir yol sunar.

 • mkdir -p ~/src ; cd ~/src

 • wget http://www.charliemouse.com/code/cambozola/cambozola-latest.tar.gz

 • tar xvzf cambozola*.tar.gz

 • cd cambozola*

 • sudo mkdir -p /var/www/zm

 • sudo cp dist/*.jar /var/www/zm

PHP’nin Ayarlanması

 • cd /etc/apache2/mods-enabled

 • sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/php5.conf .

 • sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/php5.load .

 • sudo /etc/init.d/apache2 restart

Zone Minder’ın İndirilmesi ve Açılması

 1. Paket yönetimi dışında kalan kurulumlar için gerekli dosyaların saklanacağı bir dizin oluşturulur: mkdir -p ~/src ; cd ~/src

 2. zoneminder indirilir: wget http://www2.zoneminder.com/downloads/ZoneMinder-1.22.3.tar.gz

 3. zoneminder açılır: tar xvzf ZoneMinder-1.22.3.tar.gz

 4. Bundan sonraki işlemler Zoneminder kaynak dizini altında yapılacaktır: cd ZoneMinder-1.22.3

Mysql Veritabanının Oluşturulması

 1. Veritabanı iskeleti oluşturulur: sudo mysql < db/zm_create.sql

 2. Bir kullanıcı adı ve şifre seçilir (burada zm/zmpass seçtim), ve mysql veritabanına bağlanılır: sudo mysql mysql “mysql> ” yazısına: grant select,insert,update,delete on zm.* to 'zm'@localhost identified by 'zmpass'; quit; komutları girildikten sonra, sudo mysqladmin reload ile veri tabanı yetkileri yeniden yüklenir.

Zoneminder Kurulumu

  1. Derleme adımları: export ZM_DB_HOST="localhost" export ZM_DB_NAME="zm" export ZM_DB_USER="zm" export ZM_DB_PASS="zmpass" ./configure --with-libarch=lib --with-extralibs='' \ --with-mysql=/usr --with-ffmpeg=/usr \ --with-webdir=/var/www/zm --with-cgidir=/usr/lib/cgi-bin \ --with-webuser=www-data --with-webgroup=www-data \ --disable-debug --disable-crashtrace && make
 1. http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Ubuntu_6.06_-_Dapper adresinde listesi verilen dosyayı “/etc/init.d/zm” dosyası olarak kaydedin.

 2. Kurulum adımları: sudo make install sudo chmod +x /etc/init.d/zm sudo mkdir -p /var/lock/subsys sudo update-rc.d zm defaults

Bu noktadan sonra Zoneminder çalışmaktadır. Sunucunun zm ana sayfası şuna benzeyecektir:

Bundan sonra yeni bir monitör ekleyerek ve “Options” bölümünden seçeneklerle oynayarak kendinizi yazılıma alıştırabilirsiniz.