Aptronim Sahibinin Sayfası

2007/3/4 - 1 dakikada okunur - Yorumlar - Kompütür

ubuntu edgy uzerinde lighttpd ve php kurulumu

  1. İlk önce ilgili paketleri kuruyoruz: sudo aptitude install lighttpd php5-cgi

    1. Sonra php4 ayarlarını php5’e çeviriyoruz: sudo perl -p -n -i -e s/php4/php5/g /etc/lighttpd/conf-available/10-fastcgi.conf

    2. fastscgi modülünü açıyoruz: sudo lighty-enable-mod fastcgi

    3. Son olarak, lighttpd’yi yeniden başlatıyoruz: sudo invoke-rc.d lighttpd restart

``Bu kadar…