Aptronim Sahibinin Sayfası

2007/3/4 - 3 dakikada okunur - Yorumlar - Kompütür

ag uzerinden redhat kurulumu

Sunucu Ayarları

dhcp

 1. dhcp paketi kurulur: rpm -i dhcp-3.0.1-58.EL4.rpm Dosya ismi, redhat sürümünden sürümüne değişebilir.

 2. dhcp sunucusu açılışta çalışır hale getirilir: chkconfig -level 2345 dhcpd on

 3. Konfigürasyon (/etc/dhcpd.conf) dosyası düzenlenir. Örnek konfigürasyon dosyası: ddns-update-style ad-hoc; deny unknown-clients; not authoritative; option domain-name "sample.net"; option domain-name-servers 10.0.1.10; option subnet-mask 255.255.255.0; allow booting; allow bootp; option ip-forwarding false; option mask-supplier false; subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 { option routers 10.0.1.1; } group { next-server 10.0.1.11; filename "pxelinux.0"; host ssl { hardware ethernet 22:11:43:eb:21:0f; fixed-address 10.0.1.247; } } Burada muhtelemen değişecek olan bilgiler, genel konfigürasyonda domain-name, domain-name-servers,subnet-mask ve her makinaya özel konfigürasyonda group bölümüdür.

 4. dhcp sunucusu çalıştırılır: /etc/init.d/dhcpd start

arp

Arp, genelde sistemle birlikte gelen bir komuttur. net-tools paketi içinde bulunur. Ethernet kartının mac adresiyle IP adresini eşleştirmektedir.

Kurulum yapılacak her makinanın mac adresi alınmalı ve arp komutuyla arp tablosuna eklenmelidir.

  • Sadece arp komutunun çıktısı: # arpAddress HWtype HWaddress Flags Mask Iface 10.0.1.1 ether 00:10:DB:76:F8:20 C eth0 10.0.1.150 ether 00:0F:EA:EA:17:47 C eth0
  • arp tablosuna yeni bir kayıt eklemek: # arp -s 10.0.1.247 00:11:43:EB:21:0F
  • Ekleme yaptıktan sonra arp tablosunun görüntüsü: # arpAddress HWtype HWaddress Flags Mask Iface 10.0.1.1 ether 00:10:DB:76:F8:20 C eth0 10.0.1.247 ether 00:11:43:EB:21:0F CM eth0 10.0.1.150 ether 00:0F:EA:EA:17:47 C eth0

tftp

PXE, sistemi başlatmak için gerekli dosyaları tftp kullanarak almaktadır. tftp sunucusu, dhcp sunucusuyla aynı bilgisayar üstünde bulunmalıdır.

 1. tftp paketi kurulur: rpm -ivh tftp-server-0.39-1.rpm (Dosya ismi, redhat sürümünden sürümüne değişebilir.)

 2. tftp sunucusu açılışta çalışılır hale getirilir: chkconfig tftp on (tftp sunucusu, xinetd üzerinden çalışan bir servistir. Bu yüzden chkconfig komutuyla çalışması ayarlanırken ayrıca “-runlevel” seçeneği belirtilmez.)

 3. tftp sunucusu çalıştırılır: service xinetd restart (xinetd’yi yeniden başlatarak konfigürasyon dosyalarının okunduğundan emin oluyoruz.)

httpd

Kurulum dosyalarının okunması için http, ftp ya da nfs sunucusuna ihtiyaç vardır. Tamamen rastgele bir seçim olarak http sunucusunu tercih ediyoruz:

 1. http sunucusu paketi kurulur: rpm -ivh httpd-2.0.52-22.ent.rpm

 2. http sunucusu açılışta çalışır hale getirilir: chkconfig -level 2345 httpd on

 3. http sunucusu çalıştırılır: service httpd restart

syslinux

Syslinux paketi, pxe için gerekli bir başlatma dosyasını içeren bir pakettir.

 1. syslinux paketi kurulur:

 2. rpm -ivh syslinux-2.11-1.rpm (Dosya ismi, redhat sürümünden sürümüne değişebilir. Sistem kurulurken bu paket de genelde kurulduğundan, büyük olasılıkla bu adıma gerek olmayacaktır.)

 3. Paketle birlikte gelen pxelinux.0 dosyası, tftp dizinine atılıp, önerilen bir bağ oluşturulur: `# cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot

  cd /tftpboot

  ln -s pxelinux.0 pxelinux.bin`

Kurulum Dosyalarının Bağlanması

Sistemi ağ üzerinden açmak ve kurulum için, kurulum cd’lerinin “iso image”larına ihtiyaç vardır. Redhat Workstation 4’ün durumunda 5 tane olan kurulum cdlerinin iso uzantılı dosyalarının hepsinin sunucuya indirildiği varsayılarak:

`# cd /var/www/html/rhinstall (Ya da web sunucusunun ulaşabileceği herhangi bir dizin.)

mkdir 1 2 3 4 5

mount RHEL4-U4-i386-WS-disc1.iso 1 -o loop

mount RHEL4-U4-i386-WS-disc2.iso 2 -o loop

mount RHEL4-U4-i386-WS-disc3.iso 3 -o loop

mount RHEL4-U4-i386-WS-disc4.iso 4 -o loop

mount RHEL4-U4-i386-WS-disc5.iso 5 -o loop

`

tftp dizininin düzenlenmesi

Network kurulumu için gerekli olan dosyalar, /tftpboot dizini altına eklenir:

`# cd /tftpboot

cp /var/www/html/rhinstall/1/images/pxeboot/{initrd.img,vmlinuz}.

mkdir pxelinux.cfg

cd pxelinux.cfg

` Ayrıca, aynı dizinde “default” (“default” dosyası her bilgisayar için tek bir konfigürasyon belirler. Her makina için ayrı konfigürasyonun nasıl belirleneceği 1 numaralı kaynakta belirtilen web sayfasından bulunabilir) adlı bir dosya olusturulur. Dosyanın örnek içeriği şöyledir:

default linux serial 0,38400n8 label linux kernel vmlinuz append console=tty0 console=ty0,38400 load_ramdisk=1 initrd=initrd.img network

Redhat Kurulumu

Kurulum yapılacak bilgisayar “PXE Boot” seçeneğiyle yeniden başlatıldığında, RedHat kurulumu açılacaktır. Network kurulumunun normal CD üzerinden kurulumdan farkı, kurulumun başında kurulum yöntemini (CD, Ftp, Nfs ya da Http) sorması ve CD dışındaki bir seçimde network ayarlarını istemesidir.

Buradaki kurulum izlenirse, kurulum yöntemi olarak “http” seçilmesi gerekmektedir. Bunun üzerine kurulum network ayarlarını soracaktır. DHCP kullanarak alacağı IP adresi, kurulumu tamamlaması için yeterlidir.

Bir sonraki adımda, web sunucusunun adresi ve kurulumun bulunduğu dizin sorulacaktır. Bunlar dışında kurulum süreci, CD ile kurulum sürecinden farksızdır.

Kaynaklar